Magyar Magyar

Általános szerződési feltételek

I. A Szolgáltató adatai

A www.mindenszallas.hu oldal üzemeltetője a Formosa Group Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 20. földszint 1.), a továbbiakban: Szolgáltató. A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

II. A Felhasználási Feltételek és Adatkezelési szabályzat hatálya

Ez a Felhasználási feltételek és Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.mindenszallas.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzat hatálya időben nincs korlátozva, azt a Szolgáltató bármikor változtathatja. A módosításról a Szolgáltató a regisztrált felhasználókat tájékoztatja. Az értesítés időben történik úgy, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy törlésének kéréséről. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, ill. a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.mindenszallas.hu oldalon található hivatkozás vezet.dó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzat hatálya időben nincs korlátozva, azt a Szolgáltató bármikor változtathatja. A módosításról a Szolgáltató a regisztrált felhasználókat tájékoztatja. Az értesítés időben történik úgy, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy törlésének kéréséről. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, ill. a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.onlineingatlanok.hu oldalon található hivatkozás vezet.

III. A www.mindenszallas.hu honlap célja

A honlap célja létrehozni magyarországi szálláshelyek egy online adatbázisát. A Szolgáltató az „Alap” csomagot ingyenesen elérhetővé teszi, mely segítségével bárki díjtalanul hirdetheti szálláshelyét. A Szolgáltató további csomagok keretében díjazás ellenében segíti a regisztrált felhasználót az ingyenes hirdetés minőségének feljavításában, ami továbbra is a valós állapotát mutatja be a szálláshelynek. A honlapon működő adatbázist a regisztrált felhasználók építik, de adott díjazás ellenében a Szolgáltató tölti fel a szálláshely adatait.

IV. A szolgáltatás igénybe vétele

A honlapon keresni bármely felhasználó jogosult, a hirdetés feladása viszont regisztrációhoz kötött. A www.mindenszallas.hu oldalra feltöltött tartalom valósságáért és helyességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A regisztráció két módon is lehetséges a hirdetők számára. Az első mód a név és e-mail cím megadása. A második mód a Facebook azonosító megadása. A felhasználó regisztrációja az összes szükséges adat megadása után lép életbe. A regisztrált felhasználó a hirdetni kívánt szálláshely adatlapjának kitöltésével jogosult hirdetés feladására. A felhasználó ingyenesen feladhatja a hirdetéseit, melyek hirdetésenként 5 fényképet tartalmazhatnak. A további csomagokért a Szolgáltató által meghatározott összegű díjszabást köteles fizetni, a Szolgáltató által meghatározott módon. A szolgáltatás díjszabása és fizetési módja a www.mindenszallas.hu oldalon megtalálható. A feladott hirdetés korlátlan ideig, illetve a weboldal létezéséig aktív és látható, ha arról a hirdető másképp nem dönt. A felhasználó inaktívvá teheti, vagy teljes mértékig törölheti a hirdetését. Az inaktív hirdetés nem jelenik meg a szállások listájában a www.mindenszallas.hu weboldalon. Az inaktív szálláshely később bármikor újra aktiválható, ezért az inaktív hirdetéseket a Szolgáltató nem törli. Aszálláshely törlése után az „Alap” és „Szabad” csomagú hirdetések semmilyen adata nem lesz többé elérhető. A „Fotó” és „Virtuális túra” csomagú hirdetések fényképei és virtuális túrái a törlés után is láthatóak lesznek az archívumban, de nem lesznek beazonosíthatóak, ugyanis minden további adat elérhetetlen lesz.

V. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a hirdetésben megadott szálláshely adatain túl a regisztrált felhasználó és az szálláshirdető neveit, e-mail címeit, illetve önkéntes hozzájárulás alapján telefonszámait kezeli. Facebook azonosítóval történő regisztráció esetén a Facebook azonosító is tárolásra kerül technikai okokból, mert csak így lehetséges a Facebook és a www.mindenszallas.hu adatbázisok szinkronizálása. Facebook azonosítóval történő bejelentkezés esetén, statisztikai célokból eltároljuk még a felhasználó korát és nemét. A Facebook azonosító, a felhasználói kor és nemi adatokon kívül a hirdető adatai megjelennek az aktív hirdetésekben, hogy az érdeklődők a felhasználóval a kapcsolatot felvehessék. A megadott adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, telefonszámát törölheti, ez a nyilvános adatbázisban azonnal megjelenik. A felhasználó kérheti a regisztrációjának törlését. A hirdetésben megadott adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, vagy törölheti, ez a nyilvános adatbázisban azonnal megjelenik. A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat a szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A kezelt adatokat csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. A hírlevél-küldés rendszerét a Szolgáltató a felhasználók igényeinek figyelembe vételével alakítja ki. Egyéb célokra az adatokat a Szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor.

VI. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. A felhasználó más személyre, más személy szálláshelyére vonatkozó adatot csak az érintett kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

VII. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (Szabályzat megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

VIII. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait.